Türkçe

Biz, migrare olarak, Avusturya’daki yaşamla ilgili ortaya çıkan sorunlarda göçmen kökenli insanlara eşlik etmekte ve danışma hizmeti sunmaktayız. Farklı kökenlerden oluşan bir ekibiz. Farklı hayat tecrübelerine ve eğitimlere sahip olan bizler, pek çok dil konuşmaktayız. Çalışmalarımızın ortak amacı, tüm insanlar için fırsat eşitliğine dayalı, katılımcı, adil bir toplum düzeni yaratmaktır.