Shqip

Ne në migrare këshillojmë dhe ndihmojmë njerëzit që kanë një prejardhje migrimi në lidhje me jetën në Austri. Ne jemi nje staf i shumëllojshëm. Ne flasim shumë gjuhë, kemi përvoja të ndryshme në jetë dhe arsimim. Qëllimi i përbashkët i punës sonë është krijimi i një shoqërie të drejtë me mundësi të barabarta për të gjithë njerëzit.